همچنین در این امر تمام نکات را برسی می کنیم و برای شما نقد می کنیم.که در این باره باید بیان کنیم سایت سیب بت نیز پس از بلاک شدن اقدام به ایجاد سایت هایی با آدرس های جدید می کنند.یکی دیگر از المان ها… Read More


در سایت سیب بت این میزان شارژ سقفی دارد که شما حداقل باید ۱۰ هزار تومان شارژ نمایید و پایین تر از این رقم نمی توانید حساب خود را شارژ نمایید.باید بیان کنیم که این دو سایت این بخش را به صورت کاملی ا… Read More


ما همیشه سعی می کنیم اطمینان حاصل کنیم که سایت ها و شرکای ارزشمند ما انواع تست و آزمون های استاندارد دنیا را گذرانده باشند .چگونه حساب وان ایکس بت را شارژ کنیم و پول واریز کنیم ؟ ( روش های شارژ سای… Read More